Khóa Tụng Kinh Pháp Hoa Chùa MInh Hiệp Đồng Nai

Hôm nay 19/09 nhuận/Giáp Ngọ, Chùa Minh Hiệp tổ chức Tụng Kinh Pháp Hoa một ngày. Theo thông lệ mỗi tháng một ngày Tụng kinh Pháp Hoa, hôm nay như thường lệ tại Chùa Minh Hiệp từ sáng sớm bắt đầu khai kinh và tụng suốt một ngày, sau dây là những hình ảnh của buổi tụng kinh Pháp Hoa:

Chùa Minh Hiệp tổ chức Tụng Kinh Pháp Hoa một ngày ở đồng nai

tổ chức Tụng Kinh Pháp Hoa một ngày tại chùa ở đồng nai

đầu khai kinh và tụng suốt một ngày tại chùa ở đồng nai

những hình ảnh của buổi tụng kinh Pháp Hoa tại chùa ở đồng nai

buổi tụng kinh Pháp Hoa tại chùa ở đồng nai

Tụng Kinh Pháp Hoa một ngày tại chùa ở đồng nai