thuyết pháp phật giáo Chánh Niệm Trong Cuộc Sống - ĐĐ Thích Minh Thành

thuyết pháp phật giáo chủ đề : Chánh Niệm Trong Cuộc Sống , do Đại đức Thích Minh Thành thuyết giảng vào ngày 24/07/2016 nhằm ngày 21/06/ Bính Thân, hơn 300 hành giả trở về Chùa Minh Hiệp để tham dự khóa tu Một Ngày An Lạc (MNAL) lần thứ 28