Lễ Hội Quán Thế Âm Bồ Tát 18, 19/02/2015 Tại Chùa Minh Hiệp Đồng Nai

Ngày 18 - 19/02/ Ất Mùi tại Chùa Minh Hiệp diễn ra Lễ Hội Quán Thế Âm. Chương trình được bắt đầu từ 5h00' sáng 18/02/Ất Mùi, toàn thể đạo tràng khai Kinh Diệu Pháp Liên Hoa tụng suốt từ sáng sớm đến tối là hoàn tất 1 bộ Kinh Pháp Hoa.

1 Lễ Hội Quán Thế Âm Bồ Tát 1902ất Mùi Tại chùa Đồng Nai

2 Lễ Hội Quán Thế Âm Bồ Tát Tại chùa Đồng Nai

Ngày 19/02/Ất Mùi chính thức lễ vía, từ 07h00' bắt đầu niêm nhang bạch Phật và khai khóa lễ đảnh lễ "Ngũ Bách Danh", đến 09h00' đạo tràng thính pháp do ĐĐ. Thích An Quang chủ giảng. Kết thúc thời Pháp thoại lúc 10h15' và đại chúng tiếp tục đảnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm và kinh hành niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm.

3 Lễ Hội Quán Thế Âm Bồ Tát chùa Đồng Nai

4 Lễ Hội Quán Thế Âm Bồ Tát ở chùa Đồng Nai

15h00' chiều chương trình khóa tu một ngày - Lễ Hội Quán Thế Âm Bồ Tát kết thúc trong không khí tràn đầy hỷ lạc. Đặc biệt với tinh thần từ bi cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm, nên nhân dịp lễ hội 02 ngày Chùa Minh Hiệp tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con Phật tử địa phương và bà con có hoàn cảnh khó khăn.

5 Lễ Hội Quán Thế Âm Bồ Tát chùa ở Đồng Nai

6 Lễ Quán Thế Âm Bồ Tát Tại chùa ở Đồng Nai

Tổng số bệnh nhân là 150 người da phần các bệnh về xương khớp, mỗi bệnh nhân dược nhân miễn phí 1 phần thuốc trị giá 150.000đ/1 phần. tổng kinh phí cho đợt khám chữa bệnh này là 18.200.000đ, nguồn kinh phí đều do Chùa Minh Hiệp đảm nhận. Sau đây là những hình ảnh của Lễ Hội:

7 Lễ Hội Quán Thế Âm Bồ Tát 1902ất Mùi Tại chùa ở Đồng Nai

8 Lễ Hội Quán Thế Âm Bồ Tát chùa Đồng Nai

9 Lễ Hội Quán Thế Âm Bồ Tát tại chùa Đồng Nai