Thuyết pháp phật giáo Đại Lễ Phật Đản 2561 - Ban trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc