Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Chùa Minh Hiệp Pl. 2559 - Dl. 2015 tại Chùa Minh Hiệp Đồng Nai

Dù xã hội văn minh đến đâu, dù cuộc sống no đủ thế nào thì mỗi người vẫn phải được cha mẹ nuôi dưỡng để trưởng thành, vì thế đạo hiếu vẫn luôn phải được đề cao. Nhớ Đến Tinh thần báo hiếu truyền thống tại Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Chùa Minh Hiệp Pl. 2559 - Dl. 2015