Đêm Văn Nghệ Cúng Dường Vu Lan Pl. 2559 Tại Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai

Đêm Văn Nghệ Cúng Dường Vu Lan Pl. 2559 Tại Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai diển ra trong không khí vui tươi và sâu lắng tình cảm của một mùa báo hiếu của những người con có tấm lòng hướng đạo và có hiếu với cha mẹ.