Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 10 tại chùa Minh Hiệp ở đồng nai

Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 10 diễn ra trong không khí trang nghiêm của ngày chủ Nhật. Từ sáng sớm các Phật tử vân tập và dùng tiểu thực và sau đó như thường lệ là nghi thức niêm nhang bạch Phật khai khóa và bắt đầu tu tập. Khóa Tu lần này Đạo tràng chùa Minh Hiệp được cung đón ĐĐ. Thích Trí Nhẫn từ Tp. Hồ Chí Minh quang lâm thuyết giảng. 8h30' bắt đầu buổi pháp thoại, cả đại chúng hăng say nghe bài pháp thoại chủ đề: "Niệm Phật để được bình an". Bằng ngôn từ thiết thực cũng như tông chỉ tịnh độ nắm chắc từ Bổn Sư của ĐĐ Giảng sư là HT. Thích Thiền Tâm, ĐĐ Thích Trí Nhẫn đã cho Đại chúng hiểu sâu hơn về pháp mon tịnh độ. Sau thời pháp thại Kháo Tu vẫn diễn ra như thường lệ và kết thúc vào lúc 17h00' trong niềm hoan hỷ vô biên. Sau đây là những hình ảnh của khóa tu:

 Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 10 tại chùa Minh Hiệp ở đồng nai

 

Thầy giảng khóa tu một ngày an lạc lần thứ 10 tại chùa Minh Hiệp ở đồng nai

 

Nghe 1 khóa tu một ngày an lạc lần thứ 10 tại chùa Minh Hiệp ở đồng nai

 

Nghe 2 khóa tu một ngày an lạc lần thứ 10 tại chùa Minh Hiệp ở đồng nai

 

Nghe 3 khóa tu một ngày an lạc lần thứ 10 tại chùa Minh Hiệp ở đồng nai

 

Nghe 4 khóa tu một ngày an lạc lần thứ 10 tại chùa Minh Hiệp ở đồng nai

 

Dùng cơm 1 khóa tu một ngày an lạc lần thứ 10 tại chùa Minh Hiệp ở đồng nai

 

Dùng cơm phòng 2 khóa tu một ngày an lạc lần thứ 10 tại chùa Minh Hiệp ở đồng nai

 

Nấu cơm khóa tu một ngày an lạc lần thứ 10 tại chùa Minh Hiệp ở đồng nai

 

Nghe 12 khóa tu một ngày an lạc lần thứ 10 tại chùa Minh Hiệp ở đồng nai

 

Nghe 13 khóa tu một ngày an lạc lần thứ 10 tại chùa Minh Hiệp ở đồng nai

 

Nghe 14 khóa tu một ngày an lạc lần thứ 10 tại chùa Minh Hiệp ở đồng nai

 

Nghe 15 khóa tu một ngày an lạc lần thứ 10 tại chùa Minh Hiệp ở đồng nai