Lễ Tổng Kết Tât Niên Tại Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai

Lễ Tổng Kết Tât Niên Tại Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai, ngày lễ là một hồi niệm về một năm đã trãi qua với nhiều kỹ niệm của thầy trò cùng người dân của Chùa Minh Hiệp cư ngụ tại Tỉnh Đồng Nai