Thuyết Pháp Phật Giáo Ba Vấn Đề Quan Trọng Tu Tập Giải Thoát - Thầy Thích Linh Nhẫn

Vào lúc 14h30 ngày 22/11/2015,Thầy Thích Linh Nhẫn - Viện chủ Chùa Phinmen Hoa Kỳ quang lâm giảng đường và chia sẻ một thời pháp thoại đến hành giả khóa tu. Nhân dịp về thăm quê Hòa Thượng đã quang lâm Chùa Minh Hiệp thăm viếng ĐĐ Trụ Trì có thời Pháp Thoại ngắn sách tấn quý hành giả