Lễ Hội Quán Thế Âm Bồ Tát 19/09/ giáp Ngọ Tại Chùa Minh Hiệp ở Đồng Nai

Lễ Hội Quán Thế Âm Bồ Tát 19/09/ giáp Ngọ Tại Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai là một ngày lễ đầy tình cảm giữa các thầy giảng pháp và người dân tham gia lễ . Tạo nên một không khí trang nghiêm mà đầm ấm