Thuyết Pháp Phật Giáo

pháp thoại "Ý Nghĩa Bồ Tát Quán Thế Âm Trong Phẩm Phổ Môn" do ĐĐ. Thích Trí Nhẫn thuyết giảng chùa Minh Hiệp- Suối Cát - H Xuân Lộc - Đồng Nai .Ngày 31/10/2015 nhằm ngày 19/09AL