Thuyết Pháp Phật Giáo Sống Trong Trái Tim Của Bồ Tát - TT.Thích Minh Thành

Bài pháp thoại "Sống Trong Trái Tim Của Bồ Tát Quán Thế Âm" do Thượng tọa. Thích Minh Thành thuyết giảng chùa Minh Hiệp- Suối Cát - H Xuân Lộc - Đồng Nai .Ngày 31/10/2015 nhằm ngày 19/09AL