Thuyết Pháp Phật Giáo An Vui Tiến Đạo - ĐĐ Thích Pháp Đăng

An Vui Tiến Đạo do Đại Đức Thích Pháp Đăng - UV Ban Hoằng Pháp TW, Phó BTS GHPG - H Thống Nhất,thuyết giảng tại chùa Minh Hiệp - Đồng Nai .Ngày 04/10/2015 nhằm ngày 22 /8 Ất Mùi