Thuyết pháp phật giáo Hóa Giải Oan Gia Trái Chủ - Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ

Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ - Tiến sĩ Phật học thuyết giảng chủ đề " Hóa Giải Oan Gia Trái Chủ " tại Chùa Minh Hiệp - Đồng Nai . Khóa Tu MNAL lần thứ 38 - Ngày 16/04/2017 nhằm ngày 20/03/Đinh Dậu