Trao Tặng Quà Nhân Mùa Phật Đản

Thực hiện kế hoạch số: 27/KHPĐ/BTS-PGH nên trong mùa Đản sanh lần thứ 2640, vào ngày 15/05/2016 Chùa Minh Hiệp đã trao tặng 100 phần quà cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người tàn tật trên địa bàn xã Suối Cát. Địa phương xã Suối Cát đời sống nhân dân đa phần ổn định nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều hộ gia đình thuộc dân tộc thiểu số còn rất khó khăn. Hàng năm đến mùa Phật Đản, Vu Lan hay bất cứ lúc nào có được sự trợ duyên của các Mạnh thường Quân, các Phật tử hảo tâm với đạo phát tâm san sẻ tình thương thì ĐĐ. Thích An Quang - Trụ trì Chùa Minh Hiệp đều phân bố cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Mùa Phật Đản năm nay nhờ sự trợ duyên của anh Chín - là một người con Suối Cát, sau khi anh đi làm ăn xa nhưng luôn nhớ đến đồng bào địa phương còn có hoàn cảnh khó khăn rất nhiều nên anh Phát tâm san sẻ cho bà con quê mình. Thật là một tấm lòng nhân ái, luôn nghĩ tưởng đến bà con còn có hoàn cảnh khó khăn, với tình thần từ bi của Nhà Phật, anh cũng là một người con Phật thuở bé thơ đã gắn bó nơi mái chùa quê này. Sau đâ là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được:

tổ chức từ thiện giúp đời hạnh huệ

tổ chức từ thiện giúp đời tươi mới

tổ chức từ thiện giúp đời an lành

tổ chức từ thiện giúp đời phút đức hơn

tổ chức từ thiện giúp đời tái sinh hơn