Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2014 Tại Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai

Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2014 Tại Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai diển ra trong không khí ấm cúng cùng bà con trong địa phương .