Khóa Tu Một Ngày An Lạc Lần Thứ 12 tai Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai

Chủ nhật ngày 15/03/2014 nhằm ngày 25/01/ Ất Mùi diễn ra Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 12, cũng là khóa tu đầu tiên trong năm Ất Mùi. Từ sáng sớm hơn 150 Phật tử đã vân tập điểm tâm và sau đó niêm nhang bạch Phật khai khóa bắt đầu cho ngày tu.

Khóa Tu Một Ngày An Lạc Lần Thứ 12 tai Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai

Đế 09h00' sáng là thời pháp thoại do ĐĐ. Thích An Quang - Trưởng BTC khóa tu chủ giảng.  Với chủ đề "Ý Nghĩa Cầu An" ĐĐ. Thích An Quang đã nói rõ về việc cầu an thế nào cho đúng chánh pháp và bổn phận của người Phật tử tại gia trước hết phải tu học theo giáo lý nhà Phật để tự thân mình an ổn.

Khóa Tu Một Ngày An Lạc Lần Thứ 12 Tỉnh Đồng Nai

 Tu phước và tu huệ và giữ tâm thanh tịnh không làm các việc ác và nỗ lực tu thiện là thông diệp của bài pháp thoại về "Ý Nghĩa Cầu An". Sau giờ thọ trai và chỉ tịnh,vào lúc 13h45' toàn thể đạo tràng trang nghiêm cung đón TT. Thích Chánh Định quang lâm thuyết pháp chủ đề "Tôn Chỉ Đạo Phật".

Khóa Tu Một Ngày An Lạc Lần Thứ 12 Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai

 TT.Thích Chánh Định là một vị giảng sư Phật Giáo Nam Truyền và bài pháp thoại của TT đã đem lại tràn ngập nụ cười hỷ lạc cho hơn 150 Phật tử. Bằng những thí dụ thiết thực nhất TT giảng sư giúp Phật tử hiểu rõ hơn về mục đích tu tập và phương pháp tu tập trong đời sống thực tại. Thời tiết mùa này rất nóng nực nhưng các Phật tử vẫn tinh tấn trong ý nghĩa tìm cầu sự an lạc, sau đây là những hình ảnh của Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 12:

Khóa Tu An Lạc Lần Thứ 12 tai Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai

Khóa Tu Một Ngày An Lạc Lần 12 tai Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai

Khóa Tu Một Ngày An Lạc Lần 12 Tỉnh Đồng Nai

Khóa Tu Một Ngày An Lạc Tỉnh Đồng Nai

Khóa Tu 2 tai Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai

Khóa Tu An Lạc Lần Thứ 12 Tỉnh Đồng Nai

1 Khóa Tu 12 Một Ngày Tỉnh Đồng Nai

2 Khóa Tu 12 Một Ngày Tỉnh Đồng Nai

3 Khóa Tu 12 Một Ngày Tỉnh Đồng Nai