Khóa Tu Một Ngày An Lạc Lần Thứ 33 Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai

khoa tu mot ngay an lac quang lâm Pháp tòa bố thí Pháp Thoại

     Từ 05h30’ sáng các hành giả đã bắt đầu vân tập sau đó dùng tiểu thực buổi sáng. Như thường lệ 06h30’ là thời khóa sinh hoạt nội quy của BTC và Ban Hướng Dẫn, ĐĐ. Thích An Quang – Trụ Trì Chùa Minh Hiệp, trưởng BTC khóa tu sinh hoạt nội quy nhằm giúp cho ngày tu được thành tựu tốt đẹp. Ban Hướng Dẫn khóa tu bắt tay vào việc sắp xếp và hướng dẫn các hành giả thực hành đúng oai nghi nếp hạnh. Đúng 07h00’ chư tôn Đức Ban Nghi Lễ thực hành nghi thức niêm nhang bạch Phật khai khóa tu học và các hành giả bước vào khóa tu trang nghiêm thanh tịnh.

Đại chúng tiếp tục kinh hành chùa ở đồng nai

Thỉnh Sư

     Vào lúc 08h30’ toàn thể đạo tràng trang nghiêm cung đón Thượng Tọa Thích Chân Tính - Trụ trì chùa Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh quang lâm giảng đường bố thí Pháp Thoại. Thượng Tọa thuyết bài pháp với chủ đề: “Lợi Ích Của Tu Tập”, trong bài pháp thoại, Thượng tọa đã nhắc lại lược sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thông qua đó ngài chỉ cho quý Phật tử nhận rõ mỗi con người sinh ra trên cuộc đời đều do nhân quả nghiệp báo khác nhau. Hạnh phúc hay đau khổ, giàu sang hay nghèo khó,… đều do chính bản thân của mỗi người tạo ra, không phải do thượng đế hay một đấng nào ban tặng. Chúng ta muốn có thân tướng trang nghiêm, tốt đẹp phải tu hạnh hỷ xả, không sân hận, tật đố; Muốn được giàu sang, chúng ta phải biết tu hạnh bố thí, cúng dường. Là người con Phật, chúng ta phải tin sâu nhân quả, không nên mê tín, cầu cúng để rồi tiền mất tật mang. Sở dĩ đức Phật sau khi dạo bốn cửa thành ngài giác ngộ, và tu hành chỉ trong thời gian ngắn đã thành tựu Phật quả là do nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp ngài đã tu tập. Chúng ta ngày nay tu học giống như người trồng cây, khi đủ ngày đủ tháng tất sẽ ra hoa kết quả, không nên nôn nóng, đồng thời cần phải phước huệ song tu. Qua đó Thượng tọa khuyến tấn quý Phật tử nên phát nguyện mỗi người là một hoằng pháp viên để đạo pháp ngày càng được phổ biến, trường tồn.

hành giả tiếp tục thời khóa buổi chiều chùa ở đồng nai

TT. Thích Chân Tính Thuyết giảng "Lợi Ích Của Việc Tu Tập"

     Khép lại buổi pháp thoại Thượng tọa Thích Chân Tính đã gửi tặng VCD “Hướng Đến Ánh Sáng”, sách “Đúng Người Đúng Việc” cho quý Phật tử về thính pháp.

Hành giả vân tập về tham dự khóa tu MNAL chùa ở đồng nai

Tụng Kinh

     Vào lúc 10h00’ toàn thể đạo tràng đồng trang nghiêm trì tụng kinh A Di Đà, kinh hành niệm Phật và 11h15’ theo sự hướng dẫn của BTC các hành giả kinh hành về trai đường thực hành nghi thức Quá đường và sau đó thọ trai.

ĐĐ. Trưởng BTC sinh hoạt nội quy khóa tu chùa ở đồng nai

     13h15’ sau giờ chỉ tịnh các hành giả tiếp tục thời khóa tu học buổi chiều bằng phương pháp tĩnh tọa niệm Phật và sau đó kinh hành niệm Phật.

là một người Phật tử phải biết mình sau khi chết đi về đâu chùa ở đồng nai

     14h15’ toàn thể đạo tràng trang nghiêm cung đón ĐĐ. Thích An Quang – Trụ trì Chùa Minh Hiệp quang lâm pháp tòa thuyết giảng. Bài pháp thoại chủ đề: “Phước Báu Cung Kính Và Cúng Dường Chư Tăng”. Trong bài pháp thoại Thầy nhắc nhở quý hành giả về bốn điều khó ở trên đời đó là: Thân người, Phật Pháp, chúng Tăng và niềm tin. Thầy nhấn mạnh tầm quan trọng của ngôi báu thứ ba, nhờ ngôi báu thứ ba nên Phật pháp được hoằng truyền trên 2500 năm nay vẫn không bị mai một. Thầy nêu lên hai phạm trù Thánh – Hiền Tăng và Phàm Tăng, Thầy nhắc nhở sự cung kính và cúng dường như thế nào để tu tạo phước đức theo kinh Đại Bát Niết Bàn. Trong thực trạng ngày nay đâu đó cũng có những vị tu sĩ làm những việc ảnh hưởng đến Phật Pháp nhưng Thầy khuyến tấn quý hành giả không nên vì một vài cá nhân nhỏ mà mất niềm tin vào giá trị của Tăng Bảo, đừng vì những cá nhân đó mà chúng ta xa rời Tam Bảo. Thầy khuyến tấn các hành giả về giá trị và bản thể của Tăng Già từ thời Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến tận ngày nay. Bài pháp thoại khép lại trong niềm hoan hỷ của chư hành giả tu học.

là một người Phật tử phải biết mình sau khi chết đi về đâu chùa ở đồng nai

ĐĐ. Thích An Quang chia sẻ bài pháp "Phước Báu Cung Kính Và Cúng Dường Chư Tăng"

khoa tu mot ngay an lac Kinh hành niệm Phật chùa ở đồng nai

     15h30’ hành giả tham dự khóa tu bắt đầu thời khóa sám hội nghiệp chướng và kinh hành niệm Phật sau đó hồi hướng bế mạc khóa tu học MNAL lần thứ 33. Cũng theo thông lệ, các hành giả tham gia sinh hoạt cuối khóa và nhận DVD Pháp thoại “Hạnh Vô Úy Của Bồ Tát Quán Thế Âm” của khóa tu lần trước.