Thuyết Pháp Phật Giáo Nỗi Buồn Ngày Vu Lan - TT Thích Thiện Thuận

Thuyết Pháp Phật Giáo thật hay và ý nghĩa chủ đề: "Đóa Hồng Ngày Vu Lan" do Thượng tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Minh Hiệp ngày 5.09.2015 nhằm ngày 23.07 AL