Thuyết Pháp Phật Giáo Về Đâu Sau Khi Chết - ĐĐ. Thích Tâm Đức

Bài pháp thoại Về Đâu Sau Khi Mất do Đại đức Thích Tâm Đức thuyết giảng tại Chùa Minh Hiệp - Đồng Nai . Vào ngày 05/07/2015 nhằm ngày 20/05/Ất Mùi Khóa Tu MNA..