Thuyết Pháp Phật Giáo Sống Đời Khiêm Hạ - ĐĐ Thích Lệ Minh

Bài pháp thoại Sống Đời Khiêm Hạ do Đại đức Thích Lệ Minh thuyết giảng tại Chùa Minh Hiệp - Đồng Nai . Vào ngày 07/06/2015 nhằm ngày 21/04/Ất Mùi Khóa Tu MNAL lần thứ 15 diễn ra trong không khí trang nghiêm tinh tấn.